Κοινωνικός αποκλεισμός, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση

Κοινωνικός αποκλεισμός, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση|
01/10/2011 - 03:00

Η μεταδικτατορική άνθιση του εργοαστασιακού συνδικαλισμού και της Αριστεράς έδωσε σταδιακά τη θέση της στην ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος στο πολιτικό σκηνικό ως ισότιμου «κοινωνικού εταίρου» μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

ΦΑΚΕΛΟΙ|
01/10/2011 - 03:00

Η επισφάλεια, όμως, δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν είναι μια φαεινή ιδέα που ξαφνικά κυρίευσε τους κυβερνώντες και τις επιχειρήσεις. Ως τάση είναι σύμφυτη στον καπιταλισμό.

Εγγραφή στο Κοινωνικός αποκλεισμός, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση